Uslovi korišćenja

Član 1: Korišćenje Veb-sajta

 • Veb-sajt najletovi.rs (u daljem tekstu „Veb-sajt”) je dostupan svakom korisnku (u daljem tekstu „Korisnik”) koji prihvati ove Uslove korišćenja. Veb-sajt je u vlasništvu kompanije najletovi.rs i njegov rad obezbeđuje kompanija najletovi.rs.
 • Korisnik pristaje da čuva u tajnosti sve lozinke obezbeđene za pristup Veb-sajtu i obavezuje se da će sprečiti da neovlašćene treće strane ostvare pristup tim lozinkama. Korisnik preuzima odgovornost za sve finansijske posledice koje proizilaze iz korišćenja ovog Veb-sajta sa lozinkom korisnika ili korišćenja lozinki korisnika od strane trećih strana.
 • Pravila u vezi sa obradom ličnih podataka korisnika su definisana u Politici privatnosti koja je dostupna u okviru Veb-sajta.

 

Član 2: Zabranjene aktivnosti

 • Sadržaj i informacije koji se nalaze na ovom Veb-sajtu (uključujući predmete intelektualne svojine, cene i informacije o dostupnosti koje se odnose na proizvode i usluge ponuđene na Veb-sajtu), kao i infrastruktura za pružanje takvog sadržaja i informacija, su vlasništvo kompanije najletovi.rs ili naših proizvođača ili dobavljača.
 • Korisnik takođe prihvata sledeće:
  1. da neće koristiti tuđe ime, podatke ili lozinku bez dozvole i da se neće lažno predstavljati na ovom Veb-sajtu;
  2. da neće koristiti bilo koji uređaj, softver ili rutinu kako bi ometao ili pokušao da ometa pravilno funkcionisanje ovog Veb-sajta;
  3. da neće vršiti spekulativne, lažne ili obmanjujuće rezervacije niti rezervacije na osnovu očekivanog porasta potražnje;
  4. da neće kopirati, reprodukovati, prenositi ili na drugi način objavljivati javnosti sadržaj sa ovog Veb-sajta uključujući, bez ograničenja, tekst, grafiku, dugmad, preuzimanja i softver, bez izričite pisane dozvole kompanije najletovi.rs, izuzev u slučajevima u kojima to zakon dozvoljava;
  5. da neće objavljivati niti prenositi nezakonite, preteće, klevetničke, nedolične ili neprimerene materijale niti materijale koji mogu predstavljati ponašanje koje bi se moglo smatrati krivičnim delom, koje podleže građanskopravnoj odgovornosti ili na drugi način krši zakon
  6. da neće „postavljati u okvir”, praviti „preslikane kopije” niti na drugi način pripajati bilo koji deo ovog Veb-sajta nekom drugom veb-sajtu bez pisanog odobrenja kompanije najletovi.rs.

 

Član 3: Funkcionalnosti Veb-sajta

 • Veb-sajt sadrži više funkcionalnosti koje su dostupne Korisniku. Uslove korišćenja ovih funkcionalnosti možete da pročitate u nastavku.
  1. Alarm za ceneAlarm za cene je funkcionalnost koja je dostupna u odeljku Veb-sajta namenjenom pretrazi. Ova funkcionalnost omogućava Korisnicima da sačuvaju određeni upit za pretragu da bi dobili obaveštenje o boljim cenama u vezi sa tim upitom. Potrebno je da Korisnik unese imejl adresu i dobije imejl sa potvrdom da bi se prijavio za alarm za cene.Da bi koristio ovu funkcionalnost, Korisnik treba da preduzme sledeće korake:
   1. Potrebno je da Korisnik klikne na dugme „Napravite alarm za cene”;
   2. Korisnik prosleđuje svoju imejl adresu veb-sajtu najletovi.rs putem modalnog prozora koji sadrži pregled određenih letova;
   3. Korisnik potvrđuje imejl adresu preko imejla sa potvrdom koji šalje kompanija najletovi.rs. Ako je imejl prethodno već potvrđen, ovaj korak nije potreban.

   Nakon toga se kreira alarm za cene i važe sledeći uslovi:

   1. Korisnik će dobiti obaveštenje imejlom ako se određena cena promeni za više od 5%;
   2. Korisnik može da dobija druge promotivne imejlove od veb-sajta najletovi.rs;
   3. Korisnik može da menja parametre alarma za cene jedino u odeljku Veb-sajta „Upravljanje rezervacijom”
   4. Korisnik može da otkaže slanje obaveštenja imejlom o alarmu za cene i/ili drugih promotivnih imejlova pomoću dugmadi „Otkaži” i/ili „Odjavi me” koja se nalaze u svakom imejlu koji pošaljemo Korisniku.
  2. BiltenBilten je promotivna funkcionalnost koja može da se koristi u cilju kontaktiranja i informisanja Korisnika imejlom o određenim temama, vestima i ponudama u vezi sa promocijama i proizvodima. Korisnicima se može tražiti da unesu imejl adresu na tri različita mesta u okviru Veb-sajta – na stranici za rezervacije, u padajućem meniju matične stranice najletovi.rs ili na stranici najletovi.rs priče.Da bi koristio ovu funkcionalnost, Korisnik treba da preduzme sledeće korake:
   1. Korisnik prosleđuje svoju imejl adresu veb-sajtu najletovi.rs u modalnom prozoru „Prijavite se na bilten”;
   2. Korisniku se postavlja pitanje o slanju promotivnih ponuda i novosti na imejl adresu sa mogućnošću izbora unutar polja za potvrdu:
    1. ako Korisnici daju saglasnost sa dobijanjem promotivnih ponuda i novosti, možemo da im šaljemo bilten na imejl adresu;
    2. ako Korisnici odbiju saglasnost sa dobijanjem promotivnih ponuda i novosti, ne možemo da im šaljemo bilten na imejl adresu;
    3. Potvrda prijave na bilten je završena:
     1. na matičnoj stranici najletovi.rs: kada korisnik klikne na dugme „Prijavite se na bilten”
     2. na stranici najletovi.rs priče: kada korisnik klikne na dugme „Prijavite se”
     3. na stranici za rezervisanje: kada korisnik unese imejl adresu u polje za imejl adresu

   Korisnik je nakon toga prijavljen na bilten i važe sledeći uslovi:

   1. kompletna prijava na bilten = Korisnik je kliknuo na dugme za prijavu ili je dovršio proces rezervacije i dao saglasnost sa dobijanjem promotivnih ponuda i novosti: Korisnik može povremeno da dobija imejl biltene sa određenim promocijama, proizvodima ili ponudama trećih strana. Imejl adresa se čuva 3 godine nakon poslednje rezervacije ili aktiviranja prijave putem imejla;
   2. delimična prijava na bilten = Korisnik je kliknuo na dugme za prijavu ili je dovršio proces rezervacije i odbio saglasnost sa dobijanjem promotivnih ponuda i novosti: Korisnik može povremeno da dobija samo informacije u vezi sa transakcijom, uključujući imejlove u vezi sa nedovršenom kupovinom ili kampanje u vezi sa pretragom. Imejl adresa se čuva 3 godine nakon poslednje rezervacije ili aktiviranja prijave putem imejla;
   3. započeta prijava na bilten = korisnik je započeo proces rezervacije, uneo imejl adresu u polje za imejl adresu na stranici za rezervisanje, ali proces rezervacije iz nekog razloga nije dovršen. Korisnik može da dobija obaveštenja imejlom samo u vezi sa nedovršenom kupovinom. Imejl adresu čuvamo u bazi podataka tokom 30 dana, a zatim se obavlja anonimizacija;
   4. Korisnik može da otkaže ili izmeni prijavu na bilten klikom na dugmad „Otkaži” i/ili „Odjavi me” koja se nalaze u svakom imejlu koji pošaljemo Korisniku.
  3. najletovi.rs nalog
   Da biste se prijavili ili registrovali, idite na Veb-sajt i izaberite „Upravljanje rezervacijom”. Otvoriće se stranica za registraciju/prijavljivanje.Nalog može da se otvori na različite načine:

   1. Pomoću opcije „Google”– u okviru ove opcije će se koristiti podaci korisnika za prijavljivanje na Google nalog
   2. Pomoću opcije „Prijavite se preko Facebook-a” – koristiće se podaci korisnika za prijavljivanje na Facebook. Ako izabere ovu opciju, Korisnika ćemo pitati da podesi novu lozinku prilikom prijavljivanja. Stranica „Podesite novu lozinku” će se pojavljivati svaki put kada se Korisnik prijavi sve dok ne podesi novu lozinku. Koristiće se imejl adresa pomoću koje se obavlja prijavljivanje na Facebook.
   3. Pomoću opcije „Imejl” – u okviru ove opcije će se koristiti imejl adresa i lozinka koji su dati prilikom registracije. Nakon što se Korisnik registruje na Veb-sajtu, koristiće opciju „Prijavite se” na stranici za registrovanje/prijavljivanje.
   4. Pomoću odgovarajućih akreditiva za rezervaciju nakon završetka procesa rezervacije
   1. Alarm za ceneKada se Korisnik prijavi, može da izmeni učestalost slanja postojećih alarma za cene tako što će izabrati slanje na dnevnom ili nedeljnom nivou. Alarm za cene može da se izbriše sa liste u kartici „Moji alarmi za cene”. Nije moguće izmeniti datume za postojeći alarm za cene. Potrebno je naznačiti novu pretragu i napraviti novi alarm za cene pomoću dugmeta „Napravite alarm za cene” na matičnoj stranici najletovi.rs.
   2. OdjavljivanjeKorisnik može da se odjavi u bilo kom trenutku pomoću dugmeta „Odjavite se”.
   3. Promena/resetovanje lozinkeKorisnik može da ažurira ili resetuje lozinku pomoću dugmeta „Zaboravili ste lozinku?” Poslaćemo link za podešavanje nove lozinke na navedenu imejl adresu.
   4. Prijava na biltenKorisnici mogu da se prijave na najletovi.rs bilten uz prethodnu registraciju ili prijavljivanje, kao i bez njih. Prozor koji se pojavljuje kada Korisnik klikne na link „Prijavite se na bilten” uzima imejl adresu Korisnika i pita Korisnika da li želi da „dobija promotivne imejlove od veb-sajta najletovi.rs”.
Zatvori